Justyna Jan-Krukowska

is visual artist who explores body, voice and object in the domaine of performance art. She graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw, Poland (1989) with an MFA in painting and EEPSSA in Srasbourg, France (2007) with diploma in psycho-somatotherapy. In 1995-2000 she had explorated body and voice under the direction of Ryszard Nieoczym within projects: “Ritual & Healing. Women’s Rituals” (Bayerischer Wald), “Archetypes in Theatre” (Tanz und Theater Werkstatt, Ludwigsburg), “Theater Apprentice” (Buck Lake, Ontario Canada 1997), “Wilderness Wending” (James Bay, Canada 1997). As an adept of Love-Dance Foundation she participated in the training of Body Weather School conducted by Min Tanaka, an avant-garde artist and experimental dancer, in his Body Weather Farm in Hakushu, Japan (1999). She established and lead JUSTBODYLAB (2003)✴︎ . It is a lab for study about the body and its ties with the natural and urban environment.

✴︎formerly known as “Cheerful Body Association”

JUSTYNA JAN-KRUKOWSKA – artystka wizualna eksplorująca ciało, głos i obiekt w domenie performance, psychoterapeutka ciała. Absolwentka PWSSP we Wrocławiu z dyplomem z malarstwa (1989), w pracowni prof. Józefa Hałasa oraz École Européenne de Psychothérapie Socio et Somato Analytique / EEPSSA w Strasbourg’u – dyplom Thérapeute Analyste Intégratif ( 2007). W latach 1995-2000 prowadziła badania ciała i głosu pod kierunkiem Ryszarda Nieoczyma, stażysty i współpracownika Jerzego Grotowskiego, w ramach projektów badawczych: Ritual & Healing, Women Rituals, Archetypes in Theatre (Tanz-und Theaterwerkstatt Ludwigsburg, Niemcy), Theatre Apprentice (LeThal Theatre, Toronto – Buck Lake, Kanada), Wilderness Wending (James Bay, Kanada). Jako stypendystka Love Dance Foundation odbyła trening pod kierunkiem Min’a Tanaki, wybitnego japońskiego artysty i tancerza awangardowego, w ramach Body Weather School, na jego Body Weather Farm w Hakushu, w Japonii (1999). Założycielka i liderka JUSTBODYLAB (2003)✴︎ – pracowni na rzecz poznania ciała i jego związków ze środowiskiem naturalnym i zurbanizowanym.

✴︎ dawniej znane jako Stowarzyszenie “Gromada Pogody Ciała”

Justyna Jan-Krukowska, Varanasi,Indie  2018. Photograph by Arun Kr. Jaiswal