JUSTBODY ~ the monograph

z naturą w tyglu kultur / with nature in the melting-pot of cultures

Projekt graficzny, skład / Graphic design, composition Jakub Kortyka / trzypunkty.pl | Tłumaczenie / Translated by Karol Waniek, Lorena Bakalarz, Justyna Jan-Krukowska | Wydawca / Publisher Fundacja Wyspa Progress | Wydanie pierwsze Gdańsk 2020